Kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

Anbefalinger for kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

Anbefalingene for inntak av energi og næringsstoffer i Kostholdsplanleggeren baserer seg på offisielle norske anbefalinger, “Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet” fra 2014 (Helsedirektoratet 2014), Nordic Nutrition Recommendation 12 (Nordisk Råd 2012), Kosthåndboken (2012) og Anbefalinger for spedbarnsernæring (Sosial- og Helsedirektoratet 2001).

Les mer om “Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet”.

Profiler

Kostholdsplanleggeren har til sammen 149 profiler.  Valg av profil avgjør hvilket energinivå og hvilke næringsstoffanbefalinger som legges til grunn. Profilene er basert på data fra Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet (Helsedirektoratet, 2014),  Nordic Nutrition Recommendations 2012 (NNR12) (referanse), Kosthåndboken (2012) og Anbefalinger for spedbarnsernæring (2001) og «Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet» (2005). Verdiene for energinivå og for næringsstoffer gir grunnlag for planlegging av kosthold og fysisk aktivitet, og de de bør brukes som referanser ved planlegging av kosthold for grupper. Verdiene for energi og næringsstoff gjelder for folk flest. Ved sykdom og for grupper med spesielle behov må kostholdets sammensetning og energinivå tilpasses disse tilstandene.

Spedbarn

Spedbarnsprofilen har to valg, 6-11 mnd og 12-23 mnd, og de er basert på anbefalt energiinntak for disse gruppene. Spedbarn under 6 mnd har ikke en egen profil da fullamming er anbefalt til 6 måneders alder. Dersom barna får annen mat i tillegg til morsmelk ved 4-5 måneders alder, bør man bruke referanseverdiene for barn i 6-11 måneders alder.

Anbefalingene for energi og næringsstoff er hentet fra Anbefalinger for spedbarnsernæring (2001), «Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet» (2005) og informasjon fra Helsedirektoratet.

Barn

Beregning av energibehov er hentet fra NNR12 (og «Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet» 2014) og er delt inn i kjønn og derunder i aldersgruppene: 2-5 år, 6-9 år, 10-13 år og 14-17 år.

(Verdiene for de ulike aldersgruppene for barn er beregnet ut fra NNR12, tabell 8.6 i kapitlet «Energy»). Barna i alderen 2-17 år har tre aktivitetsnivå: «Lite aktiv», «Aktiv» og «Svært aktiv». Næringsstoffanbefalingene i denne profilen er basert på de anbefalte nivåene for aldersgruppene («Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet» 2014).

Kvinne/mann

Beregning av energibehov er hentet fra NNR12 (og «Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet» 2014) og er delt inn i kjønn, derunder i aldersgruppene: 18-30 år, 31-60 år, 61-74 år og 75 år og eldre, så velges «Hovedaktivitet» og deretter «Fritid».

Det er fire valgmuligheter under «Hovedaktivitet», dette er: «Sengeliggende/aktiv», «Stillesittende arbeid», «Stående arbeid» og «Fysisk hardt arbeid».

Under aktivitetene «Stillesittende arbeid», «Stående arbeid» og «Fysisk hardt arbeid» er det tre valgmuligheter når det gjelder «Fritid». Dette er: «Lite aktiv < 2 timer trening/uke», «Aktiv 2-3 timer trening/uke» og «Svært aktiv > 3 timer trening/uke»

Valget «Hovedaktivitet» har fire nivåer:

 1. Sengeliggende/inaktiv
 2. Stillesittende arbeid
 3. Stående arbeid
 4. Fysisk hardt arbeid

Valget «Fritid» har tre nivåer:

 1. Lite aktiv – < 2 timer trening/uke
 2. Aktiv – 2-3 timer trening/uke
 3. Svært aktiv – > 3 timer/uke

Verdier for aktivitetsnivå er hentet fra NNR12 og kapitlet «Energy». Helsedirektoratet har videre vurdert og avgjort den endelige verdien for PAL som er lagt inn, både for «Hovedaktiviteten» og for «Fritid». Næringsstoffanbefalingene i denne profilen er basert på anbefalte nivåene for aldersgruppene (Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet).

Eldre (75+)

Verdiene for eldre er basert på gjennomsnittsberegninger for 80-, 85- og 90-åringer (kvinner og menn), på bakgrunn av verdier fra kapitlet «Energy» i NNR12. Studier om PAL for eldre i kapitlet «Energy» (side 184 og side 185, NNR12) er grunnlaget for utregning av PAL for eldre over 75 år.

Gravid

Beregning av energibehov, inkludert det økte energibehovet for gravide, er hentet fra NNR12 (og Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet) og deretter delt inn i «Første trimester», «Andre trimester» og «Tredje trimester». Så velges «Hovedaktivitet» og deretter «Fritid» som for voksne. Energinivået er beregnet med utgangspunkt i aldersgruppen 18-30 år. Næringsstoffanbefalingene i denne profilen er basert på anbefalte nivåene for gravide («Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet» 2014).

Ammende

Beregning av energibehov, inkludert det økte energibehovet for ammende, er hentet fra NNR12 (og Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet) og også for denne gruppen velges «Hovedaktivitet» og deretter «Fritid». Så velges «Hovedaktivitet» og deretter «Fritid» som for voksne. Energinivået er beregnet med utgangspunkt i aldersgruppen 18-30 år. Næringsstoffanbefalingene i denne profilen er basert på de anbefalte nivåene for ammende («Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet» 2014).

Institusjon

Profilen «Institusjon» er ment for sykehjem, hjemmetjeneste o.l. I samsvar med Kosthåndboken kan man velge to typer kosthold, enten «Nøkkelrådskost» eller «Energi- og næringstett kost».  Begge profilvalgene er basert på et energiinntak på 8,5 MJ/dag, og har ikke valg av aktivitetsnivå. Næringsstoffanbefalingene i denne profilen er basert på et gjennomsnitt av de anbefalte nivåene for kvinner og menn over 75 år («Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet» 2014). Dersom det er ønskelig med «Nøkkelrådskost» og et energiinntak på 10 MJ/dag, kan profilen «Generell» benyttes.

Generell

Profilen «Generell» kan brukes ved planlegging av kosthold for en sammensatt (heterogen) gruppe, eller dersom man ikke ønsker å velge noen spesiell profil. Profilen er basert på et energiinntak på 10 MJ/dag, og har ikke valg av aktivitetsnivå. Næringsstoffanbefalingene i denne profilen er basert på de anbefalte nivåene for aldersgruppene som krever høyest næringstetthet («Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet» 2014).

Litteraturliste

 • Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet, 2014, Helsedirektoratet
 • Anbefalinger for spedbarnsernæring (for helsepersonell), 2001, Sosial- og Helsedirektoratet
 • Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet, 2005, Helsedirektoratet.
 • Nordic Nutrition Recommendations, 2014, Nordisk Råd
  Kategori: Diverse |

  Stikkord: Ingen stikkord