Antioksidanter

november 2, 2018 / no comments, on Informasjon

Noen vitaminer og en del andre stoffer i maten kalles antioksidanter fordi de kan motvirke oksidativt stress, eller celleskade på grunn av frie radikaler. Alle kroppens celler, organer og vevsvæsker må beskyttes mot skadelig oksidasjon. Mange antioksidanter med forskjellige kjemiske egenskaper er sannsynligvis nødvendig for at alle kroppens celler og væsker skal beskyttes slik at ikke skadelig oksidasjon kan fremme sykdomsutvikling.