Merking av allergener i maten

mars 5, 2019 / no comments, on Informasjon, Allergi, Informasjon

MERKING AV ALLERGENER I MATEN ER SVÆRT VIKTIG

Den eneste behandlingen for en med matvareallergi, er å ikke spise de matvarene som inneholder de aktuelle ingrediensene.

For at de som er allergiske eller intolerante enkelt skal kunne finne ut om maten inneholder ingredienser de ikke kan spise, er det laget en liste over ingredienser som alltid skal merkes dersom de inngår i et produkt

Mattilsynet har laget en oversikt over ingredienser som alltid må merkes fordi de kan gi allergiske reaksjoner eller intoleranser, og eksempler på vanlige matvarer med disse ingrediensene. Husk at allergener også kan være ingredienser i en del kosttilskudd og helsekostprodukter.

Allergener skal stå med fet skrift eller i kursiv skrift i ingredienslisten. I tillegg skal også matvarer som ikke er pakket inn være tydelig merket med allergener.

Det er de som produserer eller importerer matvarene som har ansvar for at maten er merket slik regelverket sier.